ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork
ជួល 68 Toul Kork

ជួល
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

74 m²

950 $ / ខែ

ជួល Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

 • លេខយោង 4865707
 • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 74 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី៩

ទីតាំង

 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 រានហាាល
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណត