លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot
លក់ 71 Kampot

លក់
Kampot

លេខកូដយោង ABB6

6 បន្ទប់គេង

300 m²

120.000 $

លក់ Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB6
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 300 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក
  • 6 ផ្ទះបាយ