លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon

លក់ ខុនដូ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

119 m²

392.900 $

លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 2910536
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 119 m²
  • ជាន់ ទី២៤

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង119 m²
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល