2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង 4932166

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

50 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ខុនដូ Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

 • លេខយោង 4932166
 • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 50 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី៨

ទីតាំង

 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 រានហាាល
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណត