1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង LR0061

2 បន្ទប់គេង

200 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង LR0061
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 រានហាាល