2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Boeung Trabek

លេខកូដយោង lr0057

4 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

40 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Boeung Trabek

សង្ខេប

  • លេខយោង lr0057
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 40 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 រានហាាល
  • 1 ផ្ទះបាយ