2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon

ជួល
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង 4776875

3 បន្ទប់

3 បន្ទប់គេង

93.76 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល 68 Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

 • លេខយោង 4776875
 • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 93.76 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី៤

ទីតាំង

 • 3 បន្ទប់គេង
 • 3 បន្ទប់ទឹក
 • 1 រានហាាល
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណត