2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ
Chamkarmon BKK 2

លេខកូដយោង 4741228

3 បន្ទប់

3 បន្ទប់គេង

130 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ខុនដូ Chamkarmon BKK 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 4741228
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 130 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី៦

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ