2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង ks0004

3 បន្ទប់

40 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • លេខយោង ks0004
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 40 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ