2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង ks0005

21 បន្ទប់

105 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង ks0005
  • បន្ទប់ 21 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 105 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ