2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង ks0014

2 បន្ទប់គេង

105 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង ks0014
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 105 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 បន្ទប់ទឹក