2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង 4642039

4 បន្ទប់

63 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 4642039
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 63 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត