2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង 4635211

4 បន្ទប់

210 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 4635211
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 210 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី