2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង 4633258

2 បន្ទប់

48 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 4633258
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 48 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី