លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar

លក់ ខុនដូ
Chroy Changvar

លេខកូដយោង

1 បន្ទប់

34 m²

48.000 $

លក់ ខុនដូ Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 3602148
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 34 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី១២

ទីតាំង

  • 1 រានហាាល
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 ចំណត