2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង 3458585

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

35 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • លេខយោង 3458585
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 35 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក