1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh
1 5 Daun Penh

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 3309183

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

50 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • លេខយោង 3309183
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 50 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល