ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

120 m²

780 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

 • លេខយោង 3220235
 • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 120 m²
 • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
 • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

 • 2 បន្ទប់គេង
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 រានហាាល
 • 1 ចំណតខាងក្នុង