2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 3220235

2 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

120 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

 • លេខយោង 3220235
 • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 120 m²
 • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
 • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

 • 2 បន្ទប់គេង
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 រានហាាល
 • 1 ចំណតខាងក្នុង