2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង 3220101

1 បន្ទប់

80 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • លេខយោង 3220101
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 រានហាាល
  • 1 ចំណតខាងក្នុង