លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot
លក់ ផ្ទះ Kampot

លក់ ផ្ទះ
Kampot

លេខកូដយោង ABB5

1 បន្ទប់គេង

638 m²

40.000 $

លក់ ផ្ទះ Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB5
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 638 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 សួនច្បារ