លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh
លក់ ខុនដូ Daun Penh

លក់ ខុនដូ
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB4

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

44 m²

72.500 $

លក់ ខុនដូ Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB4
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 44 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី១១

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 ផ្ទះបាយ