1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh
1 8 Daun Penh

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB2

5 បន្ទប់

5 បន្ទប់គេង

160 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB2
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 160 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ